Poslední update 11. 12. 2015
Křest publikace, 8. 10. 2015

O knize

Jde o to, aby o něco šlo
Typograf Oldřich Hlavsa

Barbora Toman Tylováed.

Publikace poprvé souhrnně představuje obsáhlou grafickou tvorbu autora, jehož dílo tvoří důležitou kapitolu v dějinách českého grafického designu druhé poloviny 20. století. Ve své tvorbě se Oldřich Hlavsa (1909—1995) soustředil především na typografické řešení knihy. Množstvím upravených titulů, jejichž počet se blíží dvěma tisícům, výrazně formoval pohled na stavbu, funkci a účel knihy. Je pokračovatelem české avantgardy, díla Karla Teigeho a Ladislava Sutnara, ale složky konstrukční a funkční dostávají v jeho typografické práci nový význam.

Do dějin grafického designu se nesmazatelně zapsal svými čtyřmi publikacemi o písmu, ilustraci a knize. V roce 1957 vyšla Typografická písma latinková, která dostala o tři roky později i anglickou mutaci A Book of Type and Design, později následují tři svazky Typographie (1976, 1981 a 1986). Oldřich Hlavsa byl členem řady mezinárodních institucí a komisí pro užitou grafiku, aktivně se účastnil práce různých mezinárodních porot v oboru knižní kultury a typografie, vystavoval doma i v zahraničí. Kvalita jeho práce byla opakovaně ohodnocena mnoha domácími i mezinárodními oceněními (dlouhá léta se např. umisťoval na čelných místech v soutěži o nejkrásnější československou knihu a v roce 1991 mu byla udělena prestižní Gutenbergova cena města Lipska jako uznání za celoživotní vynikající práci v oboru knižního umění).

Rozsáhlou monografii otevírají studie Barbory Toman Tylové, Jana Rouse a Ivy Knoblochové, navazující obrazová část uvádí zásadní mezníky Hlavsova průkopnického a umělecky jedinečného díla, které je v relativní úplnosti představeno v bibliografii Hlavsovy knižní a časopisecké tvorby. Publikaci doplňuje výbor z Hlavsových teoretických statí, rozhovorů, ohlasů jeho díla a Hlavsovy korespondence s významnými českými i zahraničními osobnostmi grafického designu 20. století (L. Sutnar, A. Frutiger, H. Zapf).

Barbora Toman Tylová je také autorkou grafické úpravy publikace.

Vydává nakladatelství Akropolis ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze za velkorysé podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, společností Fedrigoni a tiskárny Typodesign.

Aktuality

Nominace na Magnesia Litera 2016!

Magnesia Litera 2016

„Jde o to aby o něco šlo, typograf Oldřich Hlavsa“ nominována na Magnesia Litera 2016!

http://www.magnesia-litera.cz

Události v kultuře

Události v kultuře

Editorka a grafička Hlavsovy monografie Jde o to, aby o něco šloUdálostech v kultuře v čase 9:28.

Recenze iDNES.cz

Recenze iDNES.cz

Monografie je nutností pro každého, kdo to s grafikou myslí vážně. A příjemné počtení a pokoukání i pro všechny ostatní. Více

ČRo Slovo o designu

ČRo Vltava Slovo o designu

Typograf Oldřich Hlavsa — fascinující příběh československé knižní kultury. S Barborou Toman Tylovou listujeme v její monografii shrnující typografickou a grafickou tvorbu Oldřicha Hlavsy.

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3513960

Foto křest publikace

Křest publikace

Fotky ze krtu monografie Jde o to, aby o něco šlo, typograf Oldřich Hlavsa si můžete prohlédnout zde.

Copyright Rasto Blasko.

Děkujeme všem, co přišli, za skvělý večer!

Křest publikace

Křest publikace

Po téměř pěti letech usilovné práce je to konečně tu! 8. 10. 2015 budeme v Café 1 ve Veletržním paláci od šesti hodin večer křtít první monografii Oldřicha Hlavsy Jde o to, aby o něco šlo, typograf Oldřich Hlavsa! Publikace má 600 stran, okolo 2 000 reprodukcí. Na křtu Vás kromě Více editorky projektu Barbory Toman Tylové, přivítají i všichni ostatní, kdo se na tvorbě publikace podíleli a těší se na Vaše ohlasy. Hlavsovu monografii slavnostně pokřtí PhDr. Pavla Pečinková. Knihu bude možné na akci také zakoupit. Přijďte, srdečně zveme, protože jde o to, aby se to oslavilo! Čtvrtek 8. 10. v 18 hodin v Café Jedna, Dukelských hrdinů 47, Praha 7. Méně

Tabook 2015

Tabook 2015

Předpremiérové uvedení monografie Oldřicha Hlavsy! Před slavnostním uvedením knihy v prvním říjnovém týdnu v Praze zveme zájemce o dílo Oldřicha Hlavsy na knižní festival Tabook do Tábora. Bude to vůbec první příležitosti zalistovat a zakoupit naši knihu. Hledejte u stánku Více nakladatelství Akropolis a Umprum. 1.—4. října, Tábor, Sýpka Kotnov více informací o akci na www.tabook.cz Méně

Prolistujte si

Kontakty a distribuce

Nakladatelé

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
tel. +420 251 098 111, umprum.cz

Filip Tomáš — Akropolis

Horní náměstí 170/24, 746 01 Opava
5. května 1338/43, 140 00 Praha 4 — Nusle
tel. +420 222 360 991, e-mail: books@akropolis.info, akropolis.info

Distribuce

VŠUP

prodejna VŠUP — Galerie UM, nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1

Kosmas, s. r. o.

Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 2
e-shop: www.kosmas.cz

ArtMap

Terronská 40, 160 00 Praha 6 — Bubeneč
e-mail: distribuce@artmap.cz
e-shop: www.artmap.cz

DesignBuy.cz/DesignCorporation s. r. o.

Naskové 3, 150 00 Praha 5
tel.: +420 728 619 995
e-shop: www.designbuy.cz

DOX Prague — Bendox Bookstore

Poupětova 1, 170 00 Praha 7
e-mail: bendoxbooks@gmail.com

Galerie Středočeského kraje (GASK)

Barborská 51—53, 284 01 Kutná Hora
tel. +420 725 377 433
e-mail: Pokladna-KH@gask.cz

Klub Za starou Prahu, o. s.

Mostecká 56/1, 118 00 Praha 1 — Malá Strana
e-shop: www.zastarouprahu.shop4you.cz

Moravská galerie v Brně

Husova 18, 662 26 Brno
e-shop: www.moravskagalerie.cz

NG Knihkupectví – Koenig Books

Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Út—Ne 10—18 h
www.ngprague.cz
tel. 224 301 238

PageFive

Veverkova 5, 170 00 Praha 7
www.pagefive.cz
tel. +420 777 847 048 / +420 777 183 257

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Ulice 17. Listopadu 2, 110 00 Praha 1
tel. +420 251 093 111
www.upm.cz

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o.

Kardinála Berana 1157/32, 301 00 Plzeň
e-shop: www.alescenek.cz

Sylva Macková Ediční oddělení

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
tel. 251 098 121
mobil 739 304 051